Melding Til Et
 Togther til avansert leie stripper funksjon tilgjengelig i.